Odszkodowania

Powypadkowe odszkodowania
z OC sprawcy

Wywalczymy dla Ciebie:

Zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, opieki osób trzecich, wyrównanie utraconych zarobków, renty na zwiększone potrzeby, alimenty po śmierci najbliższej osoby

i wiele innych świadczeń

Nie czekaj, sprawdź czy należy Ci się odszkodowanie

Każdy z nas wie, że towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze zaniżają wysokości odszkodowań. Nasi prawnicy po otrzymaniu od poszkodowanego upoważnienienia do reprezentowania go przed ubezpieczycielem, postara się odpowiednie zadośćuczynienie.
Mając na uwadze w szczególności dobro osoby Poszkodowanej, do każdej szkody podchodzimy w sposób indywidualny. Zawsze przedstawiamy wszystkie możliwe warianty dochodzenia odszkodowania, a zawsze ostateczna decyzja rozwiązania sprawy należy do osoby Poszkodowanej. Podejmując współpracę z nami nasz klient ma pewność, że jego sprawę poprowadzimy rzetelnie i do końca. Nie warto oszczędzać i prowadzić sprawy samemu. Najlepiej powierzyć ją profesjonalistom i bezstresowo oczekiwać na należne odszkodowanie.

Zapytaj o szczegóły

Sprawdź czy należą Ci się pieniądze

CO ROBIMY

Do naszych obowiązków należy prowadzenie postępowania, którego celem jest uzyskanie świadczeń odszkodowawczych na rzecz naszego Klienta. W ramach tego postępowania podejmujemy wszelkie niezbędne działania, od zebrania dokumentacji w sprawie i przedstawienia roszczeń do ostatecznego wypłacenia przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, o jakie walczymy dla naszego Klienta.

PRZEDAWNIENIE

Możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest ograniczona w czasie. Terminy przedawnienia, w których można walczyć o swoje prawa, określa Kodeks cywilny. Jeżeli masz wątpliwość, czy Twoja sprawa jest przedawniona, skontaktuj się z nami. Natychmiast ustalimy, czy możliwe jest dochodzenie roszczeń w Twojej sprawie. Pamiętaj, że co do zasady termin przedawnienia jest bardzo długi, bo może wynosić nawet 20 lat.

TERMINY

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty zadośćuczynienia lub odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli jednak w tym okresie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wówczas świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności. Nie oznacza to jednak, iż zakład ubezpieczeń może bezterminowo przedłużać postępowanie, usprawiedliwiając to koniecznością dokonania stosownych ustaleń.

JAK DZIAŁAMY

Przed ewentualnym zawarciem umowy, bezpłatnie przeprowadzamy konsultacje w naszym biurze (względnie w miejscu dogodnym dla osoby Poszkodowanej), celem przedstawienia wszystkich warunków współpracy oraz dokonania wstępnej analizy sprawy. W przypadku jeżeli spotkanie nie jest konieczne, czy też z różnych przyczyn niemożliwe, wszelkich niezbędnych informacji udzielamy poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną. W takich sytuacjach przeprowadzamy analizę sprawy po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji w dogodnej formie – według wyboru - drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

Warto wiedzieć

Z naszego doświadczenia wynika, iż Ubezpieczyciele nie zawsze przeprowadzają likwidację szkód w sposób rzetelny. Często przyznawane odszkodowania/zadośćuczynienia nie kompensują w pełni doznanej krzywdy, a roszczenia tytułem poniesionych kosztów leczenia oraz utraconych dochodów są często bezzasadnie oddalane. Również orzeczenia lekarskie przeprowadzane na wniosek Towarzystw Ubezpieczeniowych nie zawsze uwzględniają wszystkie urazy, bądź też ustalony uszczerbek na zdrowiu jest zaniżony. Kosztorys naprawy samochodu/mieszkania jest bardzo często zaniżony. W takich przypadkach osoba Poszkodowana ma pewność, że sporządzimy odwołanie od wydanego stanowiska, a w razie konieczności podejmiemy interwencję u stosownych organów (Rzecznik Ubezpieczonych, Komisja Nadzoru Finansowego).